| Nasa LCR GenSan Office ang PSA Philippine Identification System

Para sa mga hindi pa rehistrado sa (Step 2 Registration). Dalhin ang alin man sa mga sumusunod na dokyumento:
- Original Birth Certificate or kahit anong Valid or Government Issued ID
- For Married, Copy of Marriage Certificate
- For 5 years old, Original Birth Certificate (LCR or PSA copy)
Maliban dito, maari ding kumuha ng para sa mga registrado subalit hindi pa natatanggap ang kanilang mga PhilSys ID. Dalhin lamang ang inyong mga Transaction Slip.
Andito ang Registration Center ng PSA simula kahapon , . Pumunta na ng LCR, MgpaRehistro na! (FOD)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *